กุมภาพันธ์ 07 2017
P_20161025_141250

สำรวจบ้านผู้พิการ/ผู้ยากไร้

งานพัฒนาชุมชนตำบลป่าหวายนั่งออกสำรวจผู้พิการและผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลป่าหวายนั่งเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป14813333_1087150238027719_1280728254_o

14858589_1087848191291257_1313087324_o