ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 043-460-031

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง คืออะไรคะ

ตอบ: ” การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ”

ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหวายนั่ง เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.

ถาม: เบี้ยผู้สูงอายุออกวันไหนค่ะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2559